سیم صنعتی

سیم صنعتی

نوامبر 13, 2019
سیم برق افشان

سیم برق افشان

سیم برق افشان سیم برق افشان ، از دو یا چند سیم برق جداگانه تشکیل شده است. معمولا برای مصارف صنعتی و غیر ساختمانی از آن […]
نوامبر 13, 2019
سیم قابل انعطاف

سیم قابل انعطاف

سیم های انعطاف پذیر ( سیم قابل انعطاف ) کاربرد سیم قابل انعطاف افشان سیم قابل انعطاف افشان دارای ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت : سیم انعطاف پذیر […]
نوامبر 12, 2019
سیم تلفن

سیم تلفن

سیم تلفن کابل مخابراتی سیم تلفن 04 سیم تلفن دارای 200 زوج (سیم تلفن 400 رشته) سیم تلفن شیلد دار جنس سیم ها : مس آنیل […]
نوامبر 12, 2019
سیم سخت مفتولی

سیم سخت مفتولی

سیم سخت مفتولی انواع سیم و کابل برق مانند سیم سخت مفتولی، افشان و سیمهای با روکش نایلون، در ساختمانها و محیطهای صنعتی به کار میروند. […]
نوامبر 12, 2019
سیم انعطاف پذیر افشان

سیم انعطاف پذیر افشان

سیم های انعطاف پذیر ( سیم انعطاف پذیر افشان ) کاربرد سیم انعطاف پذیر افشان سیم انعطاف پذیر افشان دارای ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت : سیم […]
توزیع سیم و کابل